Sulistya Ayu Ningsih

IMG_20150223_174642

Nama   : Sulistya Ayu Ningsih

Nim      : 1103101010268

Ttg        : Banda Aceh, 24 Juni 1992

Asal      : Medan, Sumatera Utara

Hobbi   : Menyanyi, menonton, membaca, jalan jalan

Phobia : Ketinggian

Kesan selama KKN : Memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan yang baru